Hoppa fram till innehållet

Ineras Plattform för öppna data statistik

Välkommen till Ineras Plattform för öppna data

Denna plattform förvaltas och underhålles av Inera. Här publiceras data som kan tillgängliggöras och som bedömts kunna tillföra nytta för allmänheten. Data publiceras i resursfiler grupperade under dataset och organisation.

Inera hjälper kunderna att ta fram standardiserade dataformat så att samma typ av data ska kunna presenteras på ett enhetligt sätt. Syftet är att förenkla för de aktörer som vill ta del av data och underlätta återanvändning.

Plattformen består dels av denna sida där du kan söka och visa data via webbgränssnitt. Detta kompletteras med en maskinläsbar del som presenteras på plattformens API dokumentation, https://api.oppendata.inera.se

För mer information om hur du registrerar dig, hanterar datamängder och får tillgång till de öppna API:erna, se https://oppendata.inera.se/about