Ineras Plattform för öppna data

Denna plattform förvaltas och underhålles av Inera. Här publiceras data som kan tillgängliggöras och som bedömts kunna tillföra nytta för allmänheten.

TIllgång till Plattform för öppna datas webbgränssnitt

Det är fritt att söka och läsa öppna datamängder på denna sida utan inloggning. Vissa datamängder kan dock kräva inloggning för att visas. Inloggning är fritt att registrera genom länk ovan.

Tillgång till Plattform för öppna datas API

För att använda Ineras öppna API behöver du en API-nyckel. Denna får du genom att registrera dig som användare på denna sida. Efter registrering hittar du din API nyckel i din profil genom att klicka på ditt namn ovan. API nyckeln finns längst ner till vänster i din profil. Du kan testa din nyckel och Ineras öppna API på https://api.oppendata.inera.se

Som konsument av öppna data behöver du inte registrera dig som användare.