Kvalitetsindikatorer

Kvalitetsrapportering

Tjänsten Kvalitetsrapportering gör det möjligt att på ett säkert, gemensamt och strukturerat sätt överföra indikatorer och mått mellan källsystem och konsumerande visningsytor av kvalitetsmått. Det är en teknisk infrastruktur för att förenkla redovisning av indikatorer som visar vårdkvalitet samt förändringar av kvalitet över tiden.

Indikatorer tillgängliggörs från källsystemen, till exempel kvalitetsregister, hälsodataregister från Socialstyrelsen, regionala databaser med mera, på ett standardiserat sätt. Indikatorerna tillgängliggörs via Nationella tjänsteplattformen samt Öppendata-plattform, för olika system/applikationer som vill bearbeta och visa upp kvalitetsdata. Till exempel på Vården i siffror som visar data för ledning och styrning av svensk hälso- och sjukvård eller 1177.se som visar data för patienter och invånare.

En kvalitetsindikator består av:

 1. Indikatorbeskrivning; förklarande texter, namnet på indikatorn, information om felkällor, källhänvisning med mera. Indikatorbeskrivningar samlas i Kvalitetsindikatorkatalogen. Förenklat kan en indikatorbeskrivning ses som ett “recept” på hur mätresultat för kvalitetsindikatorn skall beräknas och en beskrivning av vad mätresultatet visar. Hur dessa hämtas hem beskrivs av tjänsterna nedan. Det går även att läsa beskrivningarna här: http://kvalitetsindikatorkatalog.se/public/#/measures

 2. Mätresultat, inklusive information om vilken enhet som står för mätresultatet – ett landsting, ett sjukhus eller en enhet/mottagning. Mätresultatet skickas genom tjänst på Nationella tjänsteplattformen. Vissa indikatorvärden kommer även att finnas här på Öppendata-plattformen.

Så använder du kvalitetsrapporteringens API

https://api.oppendata.inera.se finns möjlighet att prova tjänsterna.

Tillgängliga tjänster

API:et för indikatorbeskrivningar består av åtta tjänster, dessa beskrivs kort nedan. API:et finns också dokumenterat med Swagger, se länken : [https://api.oppendata.inera.se/#/Kvalitetsindikatorer]

 • [../kik/v1/codes] - listar samtliga publicerade koder och metadata. Informationen kan användas för att få en överblick över mängden publicerade koder och för att avgöra om en enskild kod har uppdaterats. Koder används för att definiera arter av mått samt hur mått mäts.

 • [../kik/v1/codeSystems] - listar samtliga publicerade kodverk och metadata. Informationen kan användas för att få en överblick över mängden publicerade kodverk och för att avgöra om ett enskilt kodverk har uppdaterats. Kodverk används för att definiera arten av en kod.

 • [../kik/v1/measures] - listar samtliga publicerade indikatorer och metadata. Informationen kan användas för att få en överblick över mängden publicerade indikatorer och för att avgöra om en enskild indikator har uppdaterats. Dessa indikatorer är endast metadata som är till för att beskriva de faktiska måtten som levereras via nationella tjänsteplattformen.

 • [../kik/v1/ measureFormerVersions] - listar samtliga publicerade indikatorers föregående versioner. Informationen kan användas för att få en överblick över hur en indikator har förändrats.

 • [../kik/v1/ performingOrganizations] - listar samtliga organisationer som indikatorer kan gälla för. En indikator kan mätas på olika nivåer, exempelvis riks, län, kommuner eller enheter m.fl. En verkande organisation berättar således exakt vilka organisationer en indikator är verkande för.

 • [../kik/v1/ publiclyAvailableMeasures] - listar samtliga indikatorer (i minimerad version) vars mått finns tillgängliga hos Öppen Data.

 • [../kik/v1/ targetMeasurements] - listar samtliga målvärden som indikatorer kan gälla för. Ett målvärde definierar målnivån för en indikators värde för en viss verkande organisation. En indikator kan ha flera målvärden för olika verkande organisationer och olika utgivare.

 • [../kik/v1/ valueSets] – listar samtliga värdeset, ett värdeset är en samling av godtyckliga koder som har något specifikt gemensamt. En kod kan finnas i flera värdeset.

API:et erbjuder några olika varianter för att objekten.

 • [../kik/v1/codes/{id}] – listar en kod med angivet id.
 • [../kik/v1/codeSystems /{id}] – listar ett kodverk med angivet id.
 • [../kik/v1/measures/{id}] – listar en indikator med angivet id.
 • [../kik/v1/ measureFormerVersions /{id}] – listar en indikators tidigare publicerade versioner med angivet id.
 • [../kik/v1/ performingOrganizations /{id}] – listar en verkande organisation med angivet id.
 • [../kik/v1/{id}/ targetMeasurements] - listar målvärden för angivet indikator id.
 • [../kik/v1/{id}/ subCategories] - listar underindikatorer för angivet indikator id.
 • [../kik/v1/ valueSets /{id}] - listar ett värdeset med angivet id.

Data och resurser

Mer information

Fält Värde
Senast uppdaterad Mars 19, 2020, 00:40 (CET)
Skapad Maj 27, 2019, 10:13 (CEST)