Inera AB

Inera AB driver tjänsten “Plattform för öppna data“. Här kan offentliga förvaltningar och privata företag publisera information som är klassad som “öppen data”.

Syftet med tjänsten är att på ett enkelt sätt möjliggöra åtkomst till öppna data för externa parter.